สามทางลด

Reducing Tee

Code

711T160-063
711T160-090
711T160-110

SDR

11
11
11

PN

10
10
10

Dia. (mm)

D160/63/160
D160/90/160
D160/110/160

Close Menu