การซ่อมรูรั่ว


ในกรณีที่ท่อ PP-R รั่วจากการตอกตะปูโดนสามารถใช้แท่งซ่อมได้โดยวิธีการดังนี้

อุปกรณ์สำหรับการซ่อมรูรั่ว

1. เครื่องเชื่อม PP-R
เครื่องเชื่อมพีพีอาร์
2. หัวเชื่อมแท่งซ่อม
หัวเชื่อมแท่งซ่อม
3. แท่งซ่อม PP-R
แท่งซ่อมท่อ

วิธีการซ่อมรูรั่วบนท่อ PP-R

1. ใช้สว่านเจาะขยายรูรั่วให้ได้เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม.

2. กำหนดความลึกของ หัวเชื่อมแท่งซ่อมตามความหนาของท่อนั้นๆ เพื่อไม่ให้เชื่อมลึกเกินไปจนกีดขวางทางน้ำ

3. ให้ความรัอนกับตัวท่อก่อน จากนั้นเมื่อเหลือ 5 วินาที ให้นำแท่งซ่อมใส่เข้ากับหัวเชื่อมแท่งซ่อมเพื่อให้ความร้อนตามตาราง

4. นำแท่งซ่อมที่ให้ความร้อนแล้ว อุดลงในรอยรั่ว แล้วปล่อยให้เย็นตัวลง

5. ตัดปลายแท่งซ่อมส่วนที่เหลือออก

ท่อพีพีอาร์
Facebook