วิธีการติดตั้งท่อ PP-R หรือ การเชื่อมท่อ PP-R

           วิธีการติดตั้งท่อ PP-R หรือการเชื่อมท่อ PP-R จะทำให้คุณมั่นใจ ไม่ต้องกังวลปัญหาท่อน้ำรั่วอีกต่อไป กรีนไปป์ ได้ลงรายละเอียดการติดตั้งไว้ที่นี่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งท่อ PP-R หรือการเชื่อมท่อ PP-R การติดตั้งข้อต่ออานม้า และการซ่อมแซมรูรั่ว นอกจากนี้ หากคุณเป็นลูกค้าของ 
ท่อกรีนไปป์ เรามีทีมงานสำหรับการอบรมการติดตั้งท่อ PP-R ฟรี! เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์  

การติดตั้งหรือเชื่อมท่อ PP-R แบบเชื่อมสอด (Socket Fusion)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อ PP-R หรือ การเชื่อมท่อ PP-R

วิธีการติดตั้งหรือเชื่อมท่อ PP-R แบบเชื่อมสอด (Socket Fusion)

การติดตั้งท่อ ppr หรือ การเชื่อมท่อ ppr แบบ เชื่อมสอด

1. ตัด

ใช้กรรไกรตัดท่อพีพีอาร์ (PP-R) ตามระยะที่ต้องการ


Cut
the ppr pipe at required length.

ติดตั้ง ppr

2. ทำเครื่องหมาย

ทาบแผ่นระยะเชื่อมบนท่อพีพีอาร์ (PP-R) ใช้ดินสอทำเครื่องหมายบนเส้นท่อพีพีอาร์
ตามช่องที่ระบุขนาดของท่อ

Marking
Mark welding depth on the pipe according to sizing of the pipe
indicated on the marker by using a pencil.

ติดตั้ง ppr

3. หลอม

เมื่อเครื่องเชื่อมพีพีอาร์เปลี่ยนจากไฟสีแดงเป็นไฟสีเขียว อุณหภูมิ 250-260 °C ให้
นำท่อพีพี-อาร์และข้อต่อพีพี-อาร์ หลอมให้ความร้อน โดยสอดท่อเข้าไปในหัวเชื่อมให้
ลึกจนถึงตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้ ให้ความร้อนตามเวลาที่ระบุบนเส้นท่อ หรือ ตารางการให้ความร้อน

Fusion
When the status light of the welding device turns from red to green, it is ready for welding. Start the
welding by pushing the end of the ppr pipe and fittings to the welding device up to the marked
welding depth, for as long as the time specified in the welding time table.

ข้อควรระวัง : ให้ทำความสะอาดท่อและข้อต่อบริเวณที่จะทำการเชื่อมอย่าให้มีเศษผงหรือสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ อีกทั้งอย่าดันท่อเข้าไปในหัวเชื่อมเกินกว่า ตำแหน่งทำเครื่องหมายไว้ข้อควรระวัง

Caution : Keep welding area of the pipe and fittings clean without burrs and/or dust. Do not push the pipe exceed the narked welding depth.

ติดตั้ง ppr

4. เชื่อม

ดึงท่อและข้อต่อออกจากหัวเชื่อม แล้วสอดท่อและข้อต่อเชื่อมเข้าหากันภายในเวลา
ที่กำหนดของแต่ละขนาด ทิ้งไว้ให้เย็นก็สามารถเริ่มใช้น้ำได้ทันที (เวลาในการทำงานให้ดูตามตารางเวลาให้ความร้อน)

Connection
Pull the pipe and fittings of the welding device then connect the
pipe to the fitting within the time specified in the welding timetable.
*Leave the welded pipe and fittings to cool down as per period shown in the welding timetable.
After that the welded part is ready to use with water.

ข้อระวัง : ในช่วงที่ดันท่อกับข้อต่อเข้าด้วยกัน หลังจากหลอมแล้วสามารถจัดหรือขยับท่อให้ตรงได้แต่ไม่ควรบิดหมุนท่อ

Caution : During connecting the welded pipe to the fittings.Do not twist the welded pipe and fitting. just push them straightly to each other at the marked depth.

อีกพัฒนาการของเรา!

ติดตั้ง ppr

การต่อข้อต่ออานม้า PP-R (Saddle Fitting)

การติดตั้งข้อต่อลักษณะพิเศษอย่างข้อต่ออานม้า ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างและติดตั้งอย่างไร สามารถอ่านข้อมูลได้ที่นี่

อุปกรณสำหรับเชื่อมข้อต่ออานม้า

ติดตั้งท่อ ppr

กรณีที่ต้องการเพิ่มทางเดินท่อสาขาออกจากท่อเมน สามารถติดตั้งข้อต่ออานม้าโดยมีวิธีการดังนี้:

1. เจาะรูบนท่อเมน บริเวณที่ต้องการ ด้วยหัวเจาะอานม้า (ขนาด D25, D32, D40) 

2.เลือกข้อต่ออานม้าและหัวเชื่อมอานม้ารุ่นที่ต้องการ เช่น ต้องการเพิ่มทางท่อน้ำ 90มม. ให้ทางออกของน้ำเป็น 25มม. ควรเลือกข้อต่ออานม้าและหัวเชื่อมอานม้าให้มีขนาดที่ตรงกัน

3.ประกอบหัวเชื่อมอานม้ากับเครื่องเชื่อมPP-R

4.ให้ความร้อนแก่ผิวท่อเป็นเวลา 30 วินาที โดยให้ผิวโค้งของหัวเชื่อมอานม้าโค้งตามท่อ เมื่อครบ 30วินาทีให้ความร้อนข้อต่ออานม้า พร้อมๆกับท่อ ต่ออีก 12วินาที

5.เมื่อครบ 42วินาที ให้นำข้อต่ออานม้า กดลงบนท่อในมุมที่ข้อต่อโค้งรับผิวท่อ กดให้แน่น อย่างน้อย 20วินาที จึงปล่อยมือได้

ติดตั้งท่อ ppr

ภาพตัดขวาง การติดตั้งข้อต่ออานม้า

การซ่อมรูรั่ว PP-R

อุปกรณสำหรับการซ่อมรูรั่ว

วิธีการซ่อมรูรั่วบนท่อ PP-R

1.ใช้สว่านเจาะขยายรูรั่วให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลาง 5มม.

2.กำหนดความลึกของ หัวเชื่อมแท่งซ่อมตามความหนาของท่อนั้นๆ เพื่อไม่ให้เชื่อมลึกเกินจนกีดขวางทางน้ำ

3.ให้ความรัอนกับตัวท่อก่อน จากนั้นเมื่อเหลือ 5วินาที ให้นำแท่งซ่อมใส่เข้ากับหัวเชื่อมแท่งซ่อมเพื่อให้ความร้อนตามตาราง 

4.นำแท่งซ่อมที่ให้ความร้อนแล้ว อุดลงในรอยรั่ว แล้วปล่อยให้เย็นตัวลง

5.ตัดปลายแท่งซ่อมส่วนที่เหลือออก

ท่อพีพีอาร์