เชื่อมท่อ ppr (พีพีอาร์) Installation method

เชื่อมท่อ ppr วิธีการติดตั้งท่อพีพี-อาร์ 

1.กำหนดความลึกในการเชื่อมของท่อแต่ละขนาดด้วยแผ่นวัดระยะ

2.รอให้เครื่องเชื่อมท่อ PPR ขึ้นไฟเขียวหมายถึงได้ความร้อน 250-260องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่พร้อมใช้งาน

3.สอดท่อและข้อท่อเข้ากับหัวเชื่อมตามระยะที่กำหนดไว้

4.ให้ความร้อนตามเวลาที่ระบุบนเส้นท่อ

5.ถอดท่อและข้อต่อออก แล้วสวมเข้าหากัน โดยไม่บิดหรือหมุน จับท่อและข้อต่อไว้ด้วยกันอย่างน้อย 5 วินาที เพื่อให้ติดกันจนสนิท

จากนั้นปล่อยให้เย็นตัวตามเวลาที่กำหนด ก่อนทดสอบแรงดัน

การติดตั้ง PP-R แบบ Step by step

ท่อ ppr

ใช้กรรไกรตัดท่อพีพีอาร์ (PPR) ตามระยะที่ต้องการ

Cut the ppr pipe at required length.

ท่อ ppr

ทาบแผ่นระยะเชื่อมบนท่อพีพีอาร์ (PP-R)

ใช้ดินสอทำเครื่องหมายบนเส้นท่อพีพีอาร์ตามช่องที่ระบุขนาดของท่อ

Marking
Mark welding depth on the pipe according to sizing of the pipe 
indicated on the marker by using a pencil.

ท่อพีพีอาร์

ข้อระวัง : ให้ทำความสะอาดท่อและข้อต่อบริเวณที่จะทำการเชื่อมอย่าให้มีเศษผงหรือสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ อีกทั้งอย่าดันท่อเข้าไปในหัวเชื่อมเกินกว่า ตำแหน่งทำเครื่องหมายไว้ข้อควรระวัง

Caution : Keep welding area of the pipe and fittings clean without burrs and/or dust. Do not push the pipe exceed the narked welding depth.

เมื่อเครื่องเชื่อมพีพีอาร์เปลี่ยนจากไฟสีแดงเป็นไฟสีเขียวอุณหภูมิ 250-260 C ให้นำท่อพีพีอาร์และข้อต่อพีพีอาร์ มาหลอม ให้ความร้อนโดยสอดท่อเข้าไปในหัวเชื่อมให้ลึกจนถึงตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้ ให้ความร้อนตามเวลาที่ระบุบนเส้นท่อหรือตารางการให้ความร้อน

Fusion. 
When the status light of the welding device turns from red to green, it is ready for welding. Start the welding by pushing the end of the ppr pipe and fittings to the welding device up to the marked welding depth, for as long as the time specified in the welding time table.

ท่อ ppr

ข้อระวัง : ในช่วงที่ดันท่อกับให้เข้าด้วยกันหลังจากหลอมแล้วสามารถจัดหรือขยับท่อให้ตรงได้แต่ไม่ควรบิดหมุนท่อ

Caution : During connecting the welded pipe to the fittings.Do not twist the welded pipe and fitting. just push them straightly to each other at the marked depth.

ดึงท่อและข้อต่อออกจากหัวเชื่อม แล้วสอดท่อและข้อต่อเชื่อมเข้าหากันภายในเวลาที่กำหนดของแต่ละขนาด ทิ้งไว้ให้เย็นก็สามารถเริ่มใช้น้ำได้ทันที (เวลาในการทำงานให้ดูตามตารางเวลาให้ความร้อน)

Connection
Pull the pipe and fittings of the welding device then connect the pipe to the fitting within the time specified in the welding timetable.
*Leave the welded pipe and fittings to cool down as per period shown in the welding timetablw. After that the welded part is ready to use with water.

ท่อ ppr
ท่อ ppr
ท่อ ppr

วิธีการซ่อมรูรั่วบนท่อ PP-R

ท่อพีพีอาร์

เตรียมอุปกรณ์สำหรับซ่อมท่อPP-Rรั่ว

เครื่องเชื่อมพีพีอาร์
หัวเชื่อมท่อ
แท่งซ่อมท่อ

1. เครื่องเชื่อม PP-R 

2. หัวเชื่อมแท่งซ่อม PP-R

3.แท่งซ่อมPP-R

ในกรณีที่ท่อPP-R รั่วจากการตอกตะปูโดนสามารถใช้แท่งซ่อมได้โดยวิธีการดังนี้

1.ใช้สว่านเจาะขยายรูรั่วให้ได้เส้นผ่าศูนย์กลาง 5มม.

2.กำหนดความลึกของ หัวเชื่อมแท่งซ่อมตามความหนาของท่อนั้นๆ เพื่อไม่ให้เชื่อมลึกเกินจนกีดขวางทางน้ำ

3.ให้ความรัอนกับตัวท่อก่อน จากนั้นเมื่อเหลือ 5วินาที ให้นำแท่งซ่อมใส่เข้ากับหัวเชื่อมแท่งซ่อมเพื่อให้ความร้อนตามตาราง 

4.นำแท่งซ่อมที่ให้ความร้อนแล้ว อุดลงในรอยรั่ว แล้วปล่อยให้เย็นตัวลง

5.ตัดปลายแท่งซ่อมส่วนที่เหลือออก

ท่อพีพีอาร์

วิธีการเชื่อมข้อต่ออานม้า​

ติดตั้งท่อ ppr

กรณีที่ต้องการเพิ่มทางเดินท่อสาขาออกจากท่อเมน สามารถติดตั้งข้อต่ออานม้าโดยมีวิธีการดังนี้:

1. เจาะรูบนท่อเมน บริเวณที่ต้องการ ด้วยหัวเจาะอานม้า (ขนาด D25, D32, D40) 

2.เลือกข้อต่ออานม้าและหัวเชื่อมอานม้ารุ่นที่ต้องการ เช่น ต้องการเพิ่มทางท่อน้ำ 90มม. ให้ทางออกของน้ำเป็น 25มม. ควรเลือกข้อต่ออานม้าและหัวเชื่อมอานม้าให้มีขนาดที่ตรงกัน

3.ประกอบหัวเชื่อมอานม้ากับเครื่องเชื่อมPP-R

4.ให้ความร้อนแก่ผิวท่อเป็นเวลา 30 วินาที โดยให้ผิวโค้งของหัวเชื่อมอานม้าโค้งตามท่อ เมื่อครบ 30วินาทีให้ความร้อนข้อต่ออานม้า พร้อมๆกับท่อ ต่ออีก 12วินาที

5.เมื่อครบ 42วินาที ให้นำข้อต่ออานม้า กดลงบนท่อในมุมที่ข้อต่อโค้งรับผิวท่อ กดให้แน่น อย่างน้อย 20วินาที จึงปล่อยมือได้

เตรียมอุปกรณ์สำหรับเชื่อมข้อต่ออานม้า

 2. หัวเจาะอานม้า 

3. หัวเชื่อมอานม้า

ติดตั้งท่อ ppr

ภาพตัดขวาง การติดตั้งข้อต่ออานม้า