ข้อต่อPPR กรีนไปป์


ข้อลดกลม
Reducer (Female/Female)

ข้อต่ออานม้า
Saddle

ข้อต่อPPR เกลียวโลหะ กรีนไปป์


วาล์ว กรีนไปป์


Butt Fusion (B.F.) Fittings

(เชื่อมชน)


Electro Fusion (E.F.) Fittings (เชื่อมสอด)