ผลงานของเรา

โครงการที่เลือกใช้ กรีนไปป์

ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่จัดจำหน่ายท่อ PP-R กรีนไปป์ เราได้รับความไว้วางใจจากโครงการคุณภาพมากมาย เลือกใช้ท่อ PP-R กรีนไปป์เป็นท่อภายในอาคาร ซึ่งใช้งานได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ท่อประปาสำหรับบ้านพักอาศัย ท่อน้ำสำหรับโรงงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ เราพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อรองรับความต้องการของงานระบบท่อ ขอมั่นใจในคุณภาพ…เลือกใช้ท่อ PP-R กรีนไปป์