การต่อข้อต่ออานม้า


วิธีการติดตั้งข้อต่อลักษณะพิเศษอย่างข้อต่ออานม้า ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างและติดตั้งอย่างไร สามารถอ่านข้อมูลได้ที่นี่

อุปกรณ์สำหรับเชื่อมข้อต่ออานม้า

1. เครื่องเชื่อม PP-R
เครื่องเชื่อมพีพีอาร์
2. หัวเจาะอานม้า
หัวเชื่อมท่อ
3. หัวเชื่อมอานม้า
หัวเชื่อมอานม้า
4. ข้อต่อ PP-R อานม้า
ข้อต่อ ppr
ติดตั้งท่อ ppr

ภาพตัดขวาง การติดตั้งข้อต่ออานม้า

วิธีการเชื่อมข้อต่ออานม้า

ติดตั้งท่อ ppr

กรณีที่ต้องการเพิ่มทางเดินท่อสาขาออกจากท่อเมน สามารถติดตั้งข้อต่ออานม้าโดยมีวิธีการดังนี้

1. เจาะรูบนท่อเมน บริเวณที่ต้องการ ด้วยหัวเจาะอานม้า (ขนาด D25, D32, D40) 

2. เลือกข้อต่ออานม้าและหัวเชื่อมอานม้ารุ่นที่ต้องการ เช่น ต้องการเพิ่มทางท่อน้ำ 90 มม. ให้ทางออกของน้ำเป็น 25 มม. ควรเลือกข้อต่ออานม้าและหัวเชื่อมอานม้าให้มีขนาดที่ตรงกัน

3. ประกอบหัวเชื่อมอานม้ากับเครื่องเชื่อม PP-R

4. ให้ความร้อนแก่ผิวท่อเป็นเวลา 30 วินาที โดยให้ผิวโค้งของหัวเชื่อมอานม้าโค้งตามท่อ เมื่อครบ 30 วินาทีให้ความร้อนข้อต่ออานม้า พร้อมๆกับท่อ ต่ออีก 12 วินาที

5. เมื่อครบ 42 วินาที ให้นำข้อต่ออานม้า กดลงบนท่อในมุมที่ข้อต่อโค้งรับผิวท่อ กดให้แน่น อย่างน้อย 20 วินาที จึงปล่อยมือได้

Facebook