เรื่องท่อน้ำอย่ามองข้าม 


Previous slide
Next slide

เรื่องท่อน้ำ … อย่ามองข้าม ตอน…แรงดันน้ำ

ทุกครั้งที่เราเปิดก๊อกน้ำ น้ำจะไหลออกมาทันที เนื่องจากในท่อน้ำทั่วทั้งบ้านมีน้ำอยู่เต็มท่อตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีแรงดันอยู่ภายในเช่นกัน การเปิดก๊อกน้ำก็เปรียบเสมือนการคลายแรงดันภายในท่อน้ำ น้ำจึงไหลออกมาแรง ดังนั้นถ้าหากมีรอยรั่วที่ท่อน้ำ ไม่ว่าตรงบริเวณท่อหรือข้อต่อ ก็จะเปรียบเหมือนการคลายแรงดันเช่นกัน น้ำจึงไหลออกจากรูรั่วนั้น

เกิดอะไรขึ้นหากท่อน้ำรั่ว? .. น้ำจะเป็นตัวการที่ทำให้บ้านเกิดความเสียหายได้ เช่น ฝ้าเพดานเสียหาย หรือทำให้เกิดเชื้อราขึ้น และจะเกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นจากการซ่อมแซมบ้านอีกด้วย

จะดีกว่าไหม ถ้าป้องกันไว้ก่อนจะเกิดปัญหา?… เลือกท่อน้ำที่สามารถใช้งานได้นาน มีคุณภาพ และมาตรฐาน เลือกท่อพีพีอาร์กรีนไปป์ ทนแรงดันน้ำได้ และเชื่อมด้วยความร้อนเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างท่อกับข้อต่อ

Facebook