ข้อต่อPPR - ข้องอลด

ข้องอลด

Reducing Elbow

Code

50E025-020
50E032-020
50E032-025
50E040-032

PN

20
20
20
20

Dia. (mm)

D25/20
D32/20
D32/25
D32/40