ข้อต่อPPR - ข้อต่ออานม้า

ข้อต่ออานม้า

Saddle

Code

50D063-032

PN

20

Dia. (mm)

D63/32