ข้อต่อPPR (B.F.) - ข้อลดกลม

ข้อลดกลม

Reducing Socket

Code

711C160-090
711C160-110
711C160-125

SDR

11
11
11

PN

10
10
10

Dia. (mm)

D160/90
D160/110
D160/125