ข้อต่อPPR - คลิปก้ามปูสั้น

คลิปก้ามปูสั้น

Low Pipe Clamp

Code

51L020-000
51L025-000
51L032-000
51L040-000
51L050-000
51L063-000

PN

20
20
20
20
20
20

Dia. (mm)

D20
D25
D32
D40
D50
D63