ตัวแปลงหน้าจาน

Flange Adaptor

Code

701A160-000

SDR

11

PN

10

Dia. (mm)

D160