ข้อต่อPPR (B.F.) - ตัวแปลงหน้าจาน

ตัวแปลงหน้าจาน E.F.

E.F. Flange Adaptor

Code

601A160-000

SDR

6

PN

20

Dia. (mm)

D160