ข้อต่อPPRเกรียวโลหะ - ตัวแปลงหน้าจาน

ตัวแปลงหน้าจาน

Flange Adapter

Code

51A040-000
51A050-000
51A063-000
51A075-000
51A090-000
51A110-000

PN

20
20
20
20
20
20

Dia. (mm)

D40
D50
D63
D75
D90
D110