ข้อต่อPPR - ท่อครอส

ท่อครอส

Cross Pipe

Code

56C020-000
56C025-000
56C032-000

PN

20
20
20

Dia. (mm)

D20
D25
D32