ข้อต่อPPR - ปลั๊กอุด

ปลั๊กอุด

Plug

Code

51P015-000
51P020-000
51P025-000
51P032-000

PN

20
20
20
20

Dia. (mm)

1/2″
3/4″
1″
1-1/4″