ฝาครอบ

Cap

Code

701C160-000

SDR

11

PN

10

Dia. (mm)

D160