ข้อต่อPPRเกรียวโลหะ - ยูเนี่ยน

ยูเนี่ยน (พลาสติก/พลาสติก)

Union (Female/Female)

Code

51U020-000
51U025-000
51U032-000
51U040-000
51U050-000
51U063-000

PN

20
20
20
20
20
20

Dia. (mm)

D20
D25
D32
D40
D50
D63