ข้อต่อPPR (E.F.) - สามทาง

สามทาง E.F.

Tee

Code

601T090-000
601T110-000
601T160-000
605T110-000
603T160-000

SDR

11
11
11
6
7.4

PN

10
10
10
20
16

Dia. (mm)

D90
D110
D160
D110
D160