ข้อต่อPPR - สี่ทาง

สี่ทาง

Cross

Code

51R020-000
51R025-000
51R032-000
51R040-000
51R050-000
51R063-000

PN

20
20
20
20
20
20

Dia. (mm)

D20
D25
D32
D40
D50
D63