ข้อต่อPPRเกรียวโลหะ- หน้าจานเหล็ก

หน้าจานเหล็ก

Flange

Code

54F040-000
54F050-000
54F063-000
54F075-000
54F090-000
54F110-000
54F160-000

Dia. (mm)

D40
D50
D63
D75
D90
D110
D160