วาล์วPPR - หัวก๊อกผสมข้องอเกลียวใน

หัวก๊อกผสมข้องอเกลียวใน

Integrated Female Thread Elbow

Code

62E020-015
62E025-015

PN

20
20

Dia. (mm)

D20*1/2
D25*1/2