อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์ ท่อ ppr กรรไกรตัดท่อไว้ใช้สำหรับตัดท่อตามระยะที่ต้องการ ให้ได้งานตัดท่อที่เรียบเนียน หนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการติดตั้งงานระบบ ppr