หัวเชื่อมอานม้า

หัวเชื่อมอานม้า

Code

64S063-032

Dia. (mm)

D63/32