เครื่องเชื่อม D75-110

เครื่องเชื่อม D75-110

เครื่องเชื่อม PP-R พร้อมแผ่นความร้อนขนาดใหญ่ และหัวเชื่อมขนาด 75, 90, 110 มม. เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตั้งท่อกรีนไปป์ โดยใช้ความร้อนหลอมเหลว ทำให้ท่อและข้อต่อประสานเป็นเนื้อเดียวกัน

Code

54W075-110
(2 1/2″-4″)

Dia. (mm)

D75-110