เครื่องเชื่อม D75-110

เครื่องเชื่อมท่อ PPR กรีนไปป์ D75-110 (2 1/2″-4″)

      เครื่องเชื่อมท่อ PPR กรีนไปป์ ขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับหัวเชื่อม 3 ขนาด ได้แก่ D75 (2 1/2”), D90 (3”), D110 (4”) ซึ่งท่อ PPR ขนาดเหล่านี้ เหมาะแก่การนำมาใช้เป็น ท่อเมนประปา, ท่อ Raiser โดยขนาดของท่อจะขึ้นอยู่กับขนาดของสถานที่นั้นๆ ส่วนใหญ่ใช้เป็นระบบประปาภายในอาคารเพราะท่อ PPR เชื่อมง่าย

Code

54W075-110
(2 1/2″-4″)

Dia. (mm)

D75-110